Inkubátor (Archív)

0

Voľné priestory

Ponuka voľných priestorov

Podnikateľský inkubátor Handlová oznamuje podnikateľom, že na základe rozhodnutia SR neziskovej organizácie Asterion, n.o. spravujúcej Podnikateľský inkubátor upravuje nájomné v PI od 1. 1. 2014 nasledovne:

Nájom v PI (od 2. polroku 2011)
zvýhodnený nájom prechodný nájom komerčný nájom
nevýrobné výrobné
prízemie € 30,00 € 23,00 € 48,00 € 65,00
1. poschodie € 27,00 € 23,00 € 40,00 € 52,00
2. poschodie € 25,00 € 23,00 € 35,00 € 48,00

Ceny su orientačné.

Ponuka voľných priestorov:

1np (prízemie)

obsadené

2np (1.poschodie)

70,5 m2

3np (2.poschodie)

obsadené

 

 

0

Hlavná činnosť/Vedľajšia činnosť

Poradenstvo

prostredníctvom certifikovaných poradcov ponúkame finančné, právne, podnikateľské, ekonomické, organizačné a daňové poradenstvo.


Konferenčný servis

prenájom prednáškovej a konferenčnej miestnosti, ozvučenie, videodataprojektor, plátno, magnetická tabuľa, flipcharty a pod..


Ekonomický servis

spracovanie ročnej uzávierky, spracovanie jednoduchého účtovníctva, personálna a mzdová agenda.


Kancelársky servis

svojim klientom ponúkame laminovanie, digitálne čiernobiele a farebné kópie, zväzovanie hrebeňovou väzbou, napaľovanie na CD a DVD, farebné vizitky.


Príprava a výroba prezentačných materiálov

čiernobiele a farebné digitálne fotenie, zväzovanie hrebeňovou väzbou, laminovanie, grafické služby.


Spoločný marketing

prezentácia inkubovaných firiem na internetovej stránke, v elektronických a printových médiách a vo vlastných propagačných materiáloch.


Internet a sieťové prepojenie

ponuka vysokorýchlostného internetu v priestoroch podnikateľského inkubátora Asterion, n. o..


Ochrana a údržba prenajatých priestorov

upratovanie spoločných priestorov a vonkajších priestorov s možnosťou upratovania prenajatých priestorov, zabezpečenie priestorov bezpečnostným systémom, platené parkovacie miesta so zimnou údržbou.

0

Vedľajšia činnosť

– kopírovacie služby
– fotografické služby
– prenájom priestorov na rodinné akcie
– firemné akcie
– školenia, kurzy
– kurz PC
– catering

Cenník Fotografických služieb na stiahnutie TU
Cenník Kopírovacích služieb na stiahnutie TU

Ukážky Fotoateliér

0

Hlavná činnosť

– zvýhodnené podmienky prenájmu priestorov na podnikanie začínajúcim podnikateľom
– poradenstvo v oblasti vypracovania podnikateľských projektov a ich ekonomického zabezpečenia z domácich fondov a z fondov EÚ
– vypracovanie podnikateľských plánov pre začínajúcich podnikateľov
-zvýhodnené centrálne služby v oblasti ekonomickej a personálnej agendy, kancelárske služby, marketing a propagácia , konferenčný servis
-zvýhodnené služby v oblasti komunikácie, informatizácie a internetu
-zvýhodnené služby v oblasti dodávok energií a technickej údržby zariadení

0

Cenník nájmov v PI

Ponuka voľných priestorov

Podnikateľský inkubátor Handlová oznamuje podnikateľom, že na základe rozhodnutia SR neziskovej organizácie Asterion, n.o. spravujúcej Podnikateľský inkubátor upravuje nájomné v PI od 1. 1. 2014 nasledovne:

Nájom v PI (od 2. polroku 2011)
zvýhodnený nájom prechodný nájom komerčný nájom
nevýrobné výrobné
prízemie € 30,00 € 23,00 € 48,00 € 65,00
1. poschodie € 27,00 € 23,00 € 40,00 € 52,00
2. poschodie € 25,00 € 23,00 € 35,00 € 48,00


Ceny su orientačné.

0

Poslanie podnikateľského inkubátora

Poslanie podnikateľského inkubátora

Hlavným poslaním podnikateľského inkubátora je svojimi službami aktívne podporovať vybrané podnikateľské zámery a poskytovať im dlhodobejšiu starostlivosť. Na túto činnosť a na spravovanie podnikateľského inkubátora mesto Handlová založilo neziskovú organizáciu ASTERION, n. o..

ASTERION, n. o. je nezisková organizácia založená mestom Handlová na pomoc rozvoja malého a stredného podnikania, predovšetkým situovaného do podnikateľského inkubátora, ktorá prevodom budovy a majetku začala od 1. januára 2007 oficiálne spravovať podnikateľský inkubátor. Orgány neziskovej organizácie sú Správna rada, riaditeľ a Dozorná rada.

Cieľ podnikateľského inkubátora

Cieľom podnikateľského inkubátora je zvýšiť šancu prežitia novovytvorených podnikov v meste Handlová a podporovať ich dlhodobejší rast prostredníctvom poskytovania:
– prenájmu priestorov na podnikanie za zvýhodnené nájomné (nižšie ako je bežné v meste),
– spoločnej technickej infraštruktúry (telefón, fax, kopírka, prístup na internet, služby spoločného sekretariátu),
– odborných poradenských služieb a vzdelávania.

 

Cieľová skupina

Podnikateľský inkubátor je svojimi priestorovými, kapacitnými a finančnými prostriedkami prístupný pre všetkých záujemcov z radov malých a stredných podnikateľov, záujemcov o podnikanie a nezamestnaných, ktorí budú spĺňať podmienky prijatia do inkubátora. Taktiež zdrojom inovatívnych projektov môžu byť znevýhodnené skupiny, ako mladí absolventi stredných a vysokých škôl a ženy po materskej dovolenke.

Malým podnikateľom je podnikateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov, dosahuje ročný obrat najviac 7 000 000 EUR alebo vykazuje v účtovnej závierke celkovú ročnú hodnotu aktív najviac 5 000 000 EUR a je ekonomicky nezávislý.

Stredným podnikateľom je podnikateľ, ktorý zamestnáva menej ako 250 zamestnancov, dosahuje ročný obrat najviac 40 000 000 EUR alebo vykazuje v účtovnej závierke celkovú ročnú hodnotu aktív najviac 27 000 000 EUR a je ekonomicky nezávislý.

0

Registrácia

PONUKA NA SPOLUPRÁCU

Podnikateľský inkubátor ASTERION, n.o., ponúka spoluprácu v oblasti služieb

v š e t k ý m
podnikateľom, živnostníkom, obchodným firmám

nielen začínajúcim (napr. poskytovaním služieb ako kopírovanie, faxovanie, ekonomické a právne poradenstvo, podnikateľské poradenstvo) za zvýhodnené ceny.

V rámci podpory podnikateľov v meste Handlová, ASTERION, n.o. ponúka 20% zľavy pre zaregistrovaných podnikateľov na svoje služby. Podmienky registrácie: zaslať (doručiť) kópiu živnostenského oprávnenia na sekretariát PI alebo na adresu: sekretariatasterion@gmail.com.

Tešíme sa na spoluprácu.

CENNÍK SLUŽIEB

Kompletný cenník pre inkubované firmy, podnikateľov a všetkých, ktorí chcú využívať naše služby, nájdete TU


0

Kritériá

Ste začínajúci podnikateľ ?

Na 32. mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 24.8.2006, bol schválený vznik neziskovej organizácie ASTERION – podnikateľský inkubátor Handlová.

Ak máte záujem o vstup do podnikateľského inkubátora ASTERION, n. o. vyplňte prosím najprv žiadosť.


Základné kritéria výberu inkubovaných firiem do PI

Všeobecné požiadavky:

> Firma musí spĺňať podmienku MsP v zmysle OZ,

> Maximálna doba existencie firmy do 2 rokov, prednosť majú začínajúci podnikatelia.

Podnikateľský plán:

> Podnikateľský plán musí mať predpísanú štruktúru,

> Cieľ projektu musí byť kompatibilný s cieľmi inkubátora,

> Podnikateľský plán musí preukázať komerčnú/technickú životaschopnosť a konkurenčnú schopnosť vo vybranej oblasti podnikania.

Vzor podnikateľského plánu nájdete na stiahnutie TU!

Cenník prenájmu priestorov v PI pre inkubované firmy a kritériá výberu inkubovaných firiem v súbore na stiahnutie nájdete TU!

0

Konferencie

Konferenčný servis podnikateľského inkubátora Handlová

Rezervujte si u nás miestnosti pre rôzne účely. Okrem moderného vybavenia miestnosti je k dispozícií kuchynka s riadom pre 60 osôb. Cena prenájmu prednáškovej miestnosti (aula) je stanovená  na 10,00 € / hodina, cena ostatných služieb je podľa počtu osôb a požadovaných služieb od 10,00 € / deň (energie, upratovanie….).

Prednášková miestnosť
(AULA)

 

 

Priestory sú vhodné na prednášky, školenia, firemné akcie, stužkové slávnosti, konferencie, slávnostné podujatia, semináre, súkromné akcie, rodinné oslavy, svadby, oslavy, výročia, večierky, besiedky a iné.

Priestory prispôsobujeme, upravujeme a aranžujeme podľa požiadaviek zákazníka!

Pri využití našich priestorov ponúkame internet, zapožičiavame aj videodataprojektor, televízor, plátno, magnetickú tabuľu, flipcharty, DVD prehrávač a pod. Zabezpečujeme ozvučenie, hudobnú produkciu a občerstvenie.

Ďalšie služby spojené s rezervovaním priestorov

Ponúkame služby v oblasti kopírovania (farebne do veľkosti A3), laminovania, farebnej tlače, zálohovania dát, výrobe vizitiek, grafických služieb, poradenstva a iné.

0

Inkubátor

Služby Asterion, n.o.

Asterion, n.o. ponúka nasledovné služby:
– poradenstvo pre začínajúcich podnikateľov (Viac informácií tu.)
– prenájom priestorov na koncoročné posedenia, kongresovú turistiku, školenia, prednášky, firemné podujatia (Viac informácií tu.)
– farebné kopírovacie služby do formátu A3 + grafické práce (Cenník a registrácia pre zľavy nájdete tu.)

Žiadosti na prenájom a informácie o službách Vám poskytneme na sekretariáte PI, tel.č.: 046/5444 013.

VYMENÍM – PREDÁM – DARUJEM

Asterion, n.o. ponúka záujemcom priestor na uverejnenie občianskej inzercie na webových stránkach podnikateľského inkubátora.

 

Cena: 0.10,- €/deň

V prípade záujmu nás nájdete v priestoroch podnikateľského inkubátora číslo dverí 314 alebo t.č.: 046/5444 013.

Možnosť zaslania inzerátu na e-mailovú adresu:
sekretariatasterion@gmail.com