0

Kritériá

Ste začínajúci podnikateľ ?

Na 32. mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 24.8.2006, bol schválený vznik neziskovej organizácie ASTERION – podnikateľský inkubátor Handlová.

Ak máte záujem o vstup do podnikateľského inkubátora ASTERION, n. o. vyplňte prosím najprv žiadosť.


Základné kritéria výberu inkubovaných firiem do PI

Všeobecné požiadavky:

> Firma musí spĺňať podmienku MsP v zmysle OZ,

> Maximálna doba existencie firmy do 2 rokov, prednosť majú začínajúci podnikatelia.

Podnikateľský plán:

> Podnikateľský plán musí mať predpísanú štruktúru,

> Cieľ projektu musí byť kompatibilný s cieľmi inkubátora,

> Podnikateľský plán musí preukázať komerčnú/technickú životaschopnosť a konkurenčnú schopnosť vo vybranej oblasti podnikania.

Vzor podnikateľského plánu nájdete na stiahnutie TU!

Cenník prenájmu priestorov v PI pre inkubované firmy a kritériá výberu inkubovaných firiem v súbore na stiahnutie nájdete TU!