Ponuka služieb (Archív)

0

Hlavná činnosť/Vedľajšia činnosť

Poradenstvo

prostredníctvom certifikovaných poradcov ponúkame finančné, právne, podnikateľské, ekonomické, organizačné a daňové poradenstvo.


Konferenčný servis

prenájom prednáškovej a konferenčnej miestnosti, ozvučenie, videodataprojektor, plátno, magnetická tabuľa, flipcharty a pod..


Ekonomický servis

spracovanie ročnej uzávierky, spracovanie jednoduchého účtovníctva, personálna a mzdová agenda.


Kancelársky servis

svojim klientom ponúkame laminovanie, digitálne čiernobiele a farebné kópie, zväzovanie hrebeňovou väzbou, napaľovanie na CD a DVD, farebné vizitky.


Príprava a výroba prezentačných materiálov

čiernobiele a farebné digitálne fotenie, zväzovanie hrebeňovou väzbou, laminovanie, grafické služby.


Spoločný marketing

prezentácia inkubovaných firiem na internetovej stránke, v elektronických a printových médiách a vo vlastných propagačných materiáloch.


Internet a sieťové prepojenie

ponuka vysokorýchlostného internetu v priestoroch podnikateľského inkubátora Asterion, n. o..


Ochrana a údržba prenajatých priestorov

upratovanie spoločných priestorov a vonkajších priestorov s možnosťou upratovania prenajatých priestorov, zabezpečenie priestorov bezpečnostným systémom, platené parkovacie miesta so zimnou údržbou.

0

Vedľajšia činnosť

– kopírovacie služby
– fotografické služby
– prenájom priestorov na rodinné akcie
– firemné akcie
– školenia, kurzy
– kurz PC
– catering

Cenník Fotografických služieb na stiahnutie TU
Cenník Kopírovacích služieb na stiahnutie TU

Ukážky Fotoateliér

0

Hlavná činnosť

– zvýhodnené podmienky prenájmu priestorov na podnikanie začínajúcim podnikateľom
– poradenstvo v oblasti vypracovania podnikateľských projektov a ich ekonomického zabezpečenia z domácich fondov a z fondov EÚ
– vypracovanie podnikateľských plánov pre začínajúcich podnikateľov
-zvýhodnené centrálne služby v oblasti ekonomickej a personálnej agendy, kancelárske služby, marketing a propagácia , konferenčný servis
-zvýhodnené služby v oblasti komunikácie, informatizácie a internetu
-zvýhodnené služby v oblasti dodávok energií a technickej údržby zariadení