Ponuka priestorov (Archív)

0

Voľné priestory

Ponuka voľných priestorov

Podnikateľský inkubátor Handlová oznamuje podnikateľom, že na základe rozhodnutia SR neziskovej organizácie Asterion, n.o. spravujúcej Podnikateľský inkubátor upravuje nájomné v PI od 1. 1. 2014 nasledovne:

Nájom v PI (od 2. polroku 2011)
zvýhodnený nájom prechodný nájom komerčný nájom
nevýrobné výrobné
prízemie € 30,00 € 23,00 € 48,00 € 65,00
1. poschodie € 27,00 € 23,00 € 40,00 € 52,00
2. poschodie € 25,00 € 23,00 € 35,00 € 48,00

Ceny su orientačné.

Ponuka voľných priestorov:

1np (prízemie)

obsadené

2np (1.poschodie)

70,5 m2

3np (2.poschodie)

obsadené

 

 

0

Cenník nájmov v PI

Ponuka voľných priestorov

Podnikateľský inkubátor Handlová oznamuje podnikateľom, že na základe rozhodnutia SR neziskovej organizácie Asterion, n.o. spravujúcej Podnikateľský inkubátor upravuje nájomné v PI od 1. 1. 2014 nasledovne:

Nájom v PI (od 2. polroku 2011)
zvýhodnený nájom prechodný nájom komerčný nájom
nevýrobné výrobné
prízemie € 30,00 € 23,00 € 48,00 € 65,00
1. poschodie € 27,00 € 23,00 € 40,00 € 52,00
2. poschodie € 25,00 € 23,00 € 35,00 € 48,00


Ceny su orientačné.