0

Výročná správa 2007

Vážení priatelia,

keď sme v roku 2006 založili neziskovú organizáciu Asterion, n.o. aby spravovala podnikateľský inkubátor, ktorý vyrástol v center nášho mesta Handlová, málokto z nás mal ucelené predstavy o jej činnosti. Na jednej strane stáli vízie, ciele vychádzajúce z programov samosprávy, PHSR a pod., na strane druhej sa pred nás postavila realita nášho každodenného života. Podnikateľský inkubátor má za sebou prvý rok svojej činnosti. O tom, aký to bol rok, prináša informácie táto výročná správa.

Vladislav Horváth
riaditeľ Asterion, n.o.