Hlavná činnosť

– zvýhodnené podmienky prenájmu priestorov na podnikanie začínajúcim podnikateľom
– poradenstvo v oblasti vypracovania podnikateľských projektov a ich ekonomického zabezpečenia z domácich fondov a z fondov EÚ
– vypracovanie podnikateľských plánov pre začínajúcich podnikateľov
-zvýhodnené centrálne služby v oblasti ekonomickej a personálnej agendy, kancelárske služby, marketing a propagácia , konferenčný servis
-zvýhodnené služby v oblasti komunikácie, informatizácie a internetu
-zvýhodnené služby v oblasti dodávok energií a technickej údržby zariadení