Ing. Eva Podobová, vedenie, spracovanie účtovníctva